Projeler Açısından Öz GeçmişProf. Dr. Hüner Şencan

Hüner Şencan, imalat ve hizmet işletmelerinde, kamu kuruluşlarında esas olarak yönetim geliştirme, insan kaynakları, sistem
geliştirme, kamuoyu araştırmaları yapma, psikoteknik yöntemlerle personel seçme, pazarlama araştırmaları yapma gibi
konularda çalışmıştır. Bu çerçevede sağlık kuruluşlarında ve özel eğitim kuruluşlarında ISO 9000, HACCP, İş Sağlığı ve İş
Güvenliği sistemleri, bilgi güvenliği sistemleri, stratejik plan geliştirme, işletmelere raporlama sistemleri kurma, görsel kimlik
dosyası oluşturma, işletmelerde performans değerlendirme ve ücret yönetimi gibi konularda projeler hazırlamaktadır. Bu
çerçevede rol alınan, bizzat gerçekleştirilen veya ortaklaşa olarak yapılan proje ve çalışmalardan bazıları aşağıdaki gibidir:

KİŞİSEL:  İLETİŞİMÖZ GEÇMİŞ • HOBİLER • SOYAĞACI • ARŞIN • OTLAR • YAZILIM PÜFLERİ
Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer


Öz Geçmiş İngilizce
Öz Geçmiş Türkçe
Öz Geçmiş Projeler
Öz Geçmiş IBU
Öz Geçmiş Akademik