Kısa Özgeçmiş, Türkçe

Hüner Şencan, 03.06.1955 tarihinde Kırklareli'nin Babaeski ilçesi, Alpullu beldesinde doğdu. İlk öğrenimi için Alpullu'da Şeker
İlköğretim Okuluna ve orta öğrenimi için Kırklareli İmam-Hatip Lisesine devam etti. Lisans eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi
İşletme Fakültesinde tamamladı. Bu fakültenin Üretim Yönetimi Bölümü'nden 1980 yılında mezun oldu. Lisansüstü eğitimi için,
1981 Yılında İÜ İşletme Fakültesinde Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'ne kayıt oldu. Bu bölümden Büro
Personelinin Başarı Değerlendirmesi isimli teziyle yüksek lisans derecesini elde etti. Daha sonra aynı fakültede İşletme ve
Personel, Yönetim-Organizasyon Bölümü'nde doktora öğrencisi oldu. Doktora öğrencisi iken 1982 yılında Davranış Bilimleri Ana
Bilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak girdi. Yönetici Stresi ve Kişilik konusunda doktora tezi hazırladı ve tezini başarıyla
savunarak 1986 yılında bilim doktoru unvanını aldı. Yaptığı bilimsel araştırmalara dayalı eser incelemesi ve sözlü savunma
sınavıyla 1990 yılında doçent oldu. İÜ İşletme Fakültesinin açmış olduğu bir eğitim programı çerçevesinde 1992 yılında kısa bir
süre Azerbaycan'da bulundu. Bu ülkede “Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitü”nde Yönetim Organizasyon derslerini verdi. Daha
sonra 1994 yılında da altı ay süre ile ABD'de ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu. Bu süre zarfında ABD’li öğretim üyeleriyle
ortak araştırmalar yaptı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde dört ay süreyle danışmanlık yaptı ve yeniden örgütlenme
raporunu hazırladı.

1996 Yılında yirmi yılda bir düzenlenen Habitat uluslararası konferansının New York’ta iki hafta süren hazırlık çalışmalarına
katıldı. Ayrıca Türkiyedeki konferansa da onanmış üye olarak katıldı. Bu konferansta “Vakıflar Kozası”nın çalışmalarını organize
etti. İşletmelerde İnsan davranışlarının incelenmesine yönelik olarak değişik konularda bilimsel araştırmalar yaptı ve 1997 yılında
profesörlüğe yükseltildi. 2000-2006 yılları arasında altı yıl süreyle Kültür Koleji ve Okullarında yönetim danışmanlığı yaptı. 2005
yılında bir yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine stratejik plan ve performans programı hazırlama çalışmalarında
danışmanlık yaptı ve bu süre içinde aynı zamanda Hamidiye Suları AŞ’nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bu yıl içinde
Dünya Bankası desteğiyle Türkiye Patent Enstitüsünün stratejik planını hazırladı. 2005 yılında Yeminli Mali Müşavirlik belgesine
sahip oldu. 2006 yılında İDO AŞ’nin ve  İstanbul İl Özel İdaresiin stratejik Planlarını hazırladı. 2007 yılında İstanbul İl Afet Planını
hazırladı. 2007 yılında emekli oldu.

2007-2008 yılları arasında MÜSİAD’a danışmanlık yaptı ve aynı zamanda İBİDEM isimli eğitim ve danışmanlık şirketi kurarak çok
sayıda firmaya danışmanlık yaptı. Bir yıllık MÜSİAD danışmanlığı sırasında kuruma dört rapor hazırladı. Bu raporlardan birinde
hükümette “Kalkınma Bakanlığı”nın kurulmasını önerdi ve iki yıl sonra bu bakanlık gerçekten kuruldu. 2008 yılında Makedonya’nın
başkenti Üsküp’te bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesine Rektör olarak atandı. Bu görevi 4 yıl boyunca yerine getirdi. 2008-
2009 yılları arasında Merkez Bankasının Stratejik Planı ve Performans Programlarının geliştirilmesine bir yıl süreyle rehberlik etti,
yöneticilere eğitim seminerleri verdi. Bu kapsamda Türk Lirasının simgesinin geliştirilmesine fikir babalığı yaptı. 2012 Haziran
ayında rektörlük süresini ailevi nedenlerle ikinci kez uzatmayarak Türkiyeye döndü. Hüner Şencan öğretim üyeliği döneminde
değişik fakültelerde Davranış Bilimleri, Örgütsel Davranış, Halkla İlişkiler, Psikoteknik, İletişim Teknikleri, Örgütsel İletişim,
Araştırma Yöntem Bilimi, Davranışsal Araştırmalarda Bilgisayar Uygulamaları, Davranışsal İstatistik, Sağlık Kuruluşlarında
İlişkilerin Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemleri, Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Örgüt Geliştirme gibi dersleri vermiştir.

KİŞİSEL:  İLETİŞİMÖZ GEÇMİŞ • HOBİLER • SOYAĞACI • ARŞIN • OTLAR • YAZILIM PÜFLERİ
Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer


Öz Geçmiş İngilizce
Öz Geçmiş Türkçe
Öz Geçmiş Projeler
Öz Geçmiş IBU
Öz Geçmiş Akademik