Toponomi ve Etimoloji - 2         
Astana - Âsitâne: Astane Kazakistan'ın başkenti. Âsitâne ise Osmanlının başkenti, yani İstanbul. Asitane kelimesinin  farsçada "devletin eşiği" anlamına geldiği bildirilir. Bir başka görüşe göre ise, Astana veya Asitane kelimeleri ön Türkçe ASKAN veya ASQAN kelimesinden gelir, cennete ait, güzel yer veya hükümdarlığa, hanlığa ait manasındadır. "Coğrafya Dünyası adılı siteye göre, Evliyâ Çelebi, İstanbul’un Peygamber efendimizin dünyâyı şerelendirmesinden 1600 sene önce, Dâvûd aleyhisselâmın oğlu Hazret-i Süleymân tarafından kurulduğunu rivâyet eder.
İdrisova: Üsküb'ün kuzeyinde bir semtin adı. Hapishanesiyle ünlü. Bir zamanlar bu hapishanede haksız bir şekilde Koministler tarafından  idama mahkum edilen Yücel Teşkilatı  üyeleri Şuayb Aziz İshak, Ali Abdurrahman Ali, Nazmi Ömer Yakup ve Adem Ali Adem kalmışlar. İdrisova bölgesinin şu şarkıyla da ilişkisi olabilir: Yandı Kumanova, tutuştu Preşova / Üsküp'ün içinde İdris Bey hovarda" İdris beyin kim olduğunun araştırılması gerekiyor. Paşa Yiğit Bey'in torunlarından birinin adının İdris Mahvi Bey olduğunu biliyoruz. İdris Mahvî Bey Turahan Ömer Bey'in oğlu. 
Anya: Bizim Trakya dilinde böyle ifade ederiz. Kızdığımız birisine, "Bir tokat atarsam, anyayı konyayı görürsün" deriz. Anya'nın aslı Hanya. Giritin eski başkenti. Şimdiki yeni başkentin adı Heraklion. Osmanlı zamanında sürgün edilenler Hanya'ya gönderilirmiş. Hanya şehrinin yanında bir de Gonya şehri varmış. Zaman içinde bizim dilimizde Konya olmuş. Bazılarına göre ise bu şehir Kandiye'dir. Hanya Kandiye; Hanya Konya olmuştur.
Varvara: Üsküb'de Markov Manastırının bulunduğu yerin yakınında bir köyün ismi. Kalkandelen'in Tearse ilçesinde de Varvara isimli bir köy var. Azerbaycan'da Yevlah İlçesinin bir köyü. Ayrıca Yunanistan'da Halkidiki Yaramadası'nda da bu adla bir köy bulunmaktadır. Girit'te Agia Varvara isimli bir köy bulunmaktadır. Bazıları bu kelimenin Barbara kadın isminden geldiğini, bazıları da İzmit'te doğduğu iddia edilen Azize Barbara (Santa Barbara) isminden kaynaklandığını düşünür. Varvara'nın mezarının Tokat ilinin Niksar ilçesindeki bir dağda olduğu rivayet edilir. Öksürük Otu olan ve sarı renkli çiçeklere sahip Farfara kelimesinden gelmesi de ihtimal dahilindedir. Farfara, gürültücü, şamatacı, aklı hafif kişi anlamlarına gelmektedir. "Oy farfara farfara..." diye sözleri olan bir şarkımız var.  Kosova sınırında ve Trabzon Arsin de Harmanlı (Varvara)  isimli köyler olduğunu biliyoruz. Bosna'da Prozor kazasına bağlı Varvar köyü var. Bunun dışında Türkiye'de Turhal'da aynı isimli bir mahalle ve Varvara Camii olduğunu görüyoruz. Menkıbeye göre, "Battal Gazi yakalanıp zindana atılır. Burada başlar sesli sesli Kur' an okumaya. Kale muhafızının kızı Varvara bu Kur'an ziyafetinden etkilenir ve Müslüman olur. Sonra da babasına kilise yaptıracağım diye Ulu camiyi yaptırır." Bulgaristanda Burgas ilinde Varvara köyü var. Samsun, Havza Beyören Köyünde Varvara isimli bir çeşme var. Çanakkale Çınarlı'da Agia Varvara Rum Klisesi var. Heybeliada'da Aya Varvara Klisesi Vakfı var. Yunanistan Drama'da şehrin içindeki Karpuzkaldıran kaynak suyunun adı Aya Varvara. Tunceli, Munzur'da Varvara folklar oyunu var. Bir zamanlar Sivas Beylerbeyi'nin adı 'Varvar Ali Paşa'. Makalat-ı Varvari adlı 175 beyitlik mesnevisi var.   İlginç bir isim şu Varvara. Daha derin araştırma yapmağa değer. 

.


1.
Rumeli Dili
Deyişler
Rumeli Dili Topoloji Axonim Tekerlemeler Kişi İsimleri Bilgisayar Terimleri Sorunlu Yazmalar
Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer