Toponomi ve Etimoloji - 3         
Solfasol:Ankara'da havaalanı yolu üstünde yer alan gecekondu ağırlıklı bir semt veya köy olduğu bildirilmiştir. Gerçek adı Numan olan Hacı Bayram Veli, Ankara yakınlarında 1352 yılında Solfasol köyünde doğmuştur. Solfasol köyü tarihi mezarlığı ile meşhurdur.  Bu mezarlıkta çok önemli zatların yattığı bildirilmiştir. Bunların arasında Tacettin dergâhının Şeyhi Mustafa Tacettin Efendi, Hacı Bayram Veli soyundan Şeyh Tayyib Baba, Arabacı İsmail, Mehmet Sait Efendi, Saatci Bekir Efendi, Ankara Mebusu Hacı Mustafa Bey, Börekçi Mehmet Efendi, Ankara Müftüsü Abidin Efendi, Ahmet Pilavoğlu bulunmaktadır. Köyün gerçek adı 'Zülfadl' imiş.   

.


1.
Rumeli Dili
Deyişler
Rumeli Dili Topoloji Axonim Tekerlemeler Kişi İsimleri Bilgisayar Terimleri Sorunlu Yazmalar
Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer