Araştırmaların Amacı

Kurumlar ve işletmelerin araştırma yapmalarının arka planında değişik nedenler yatar ve bunlar aşağıdaki gibidir:

1) Politika geliştirmek ve bu politikaları kalıcı hale getirmek.
2) Hareket ve eylem tarzını belirlemek ve karar almayı kolaylaştırmak.
3) Hedef kitlenin sorunlarını ve beklentilerini öğrenmek, sorunlara yönelik yönetim stratejileri geliştirmek.
4) Başlangıç noktası belirleyerek bundan sonraki gelişmeleri karşılaştırmaya yönelik bir mihenk taşı oluşturmak.
5) Tarihsel belgeler oluşturmak ve bu belgelerle dönemsel fotoğraflar çekmek ve kamuoyu oluşturmak.

Araştırmaların Türleri
Gerçekleştirdiğimiz araştırmaları dört grupta topluyoruz. (a) Personel araştırmaları, (b) Tüketici-müşteri araştırmaları, (c) Kamuoyu
araştırmaları, (d) sivil toplum kuruluşlarında ve meslek odalarında üye beklenti araştırmaları.

Araştırmaların Karar Mekanizması
Araştırma yaptırma kararı üst yönetim tarafından verilir. Üst yönetim, ayaklarını sağlam basmak istediği zaman araştırma yaptırır.
Araştırma yapılmadığı zaman dedikodular, söylenceler, politika ve taktikler etkili olur ki hepsi yöneticiyi yanlış yöne sevkedebilir. Ciddi
bilimsel araştırmalar insanları susturur ve düşünmeye sevk eder. Araştırmalar çoğu kez insanların beklentilerinden farklı çıkar. Genel
eğilim hissedilse bile, yeterli değildir. Araştırma bulgusu yoksa neyi nereye kadar ilerleteceğinize karar veremezsiniz. Ya çok geride kalır
veya çok ileriye gider yapıları zorlarsınız. Araştırmalar ideale yakın politikaların oluşturulmasını sağlar. Araştırma yönelimli olma rasyonalist
yönetim mekanizmasının gereğidir. Hislerine ve sezgilerine göre hareket eden yöneticiler çok yanılırlar ve çok hata ederler. 
Yapılan Araştırmalar
Araştırmaların Amacı
Araştırmaların Kapsamı
Kamuoyu Araştırmaları
Personel Araştırmaları
Memnuniyet Araştırmaları
Tüketici Araştırmaları
Üye Profili Araştırmaları
Kanaat Araştırmaları
EFQM Araştırmaları

ARAŞTIRMA  PROJELERİ
Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer