Araştırmaların Kapsamı

Yapılan araştırmalarda üç  konu önemlidir: (1) araştırma konusunun dar sınırlara sahip olması, (2) hedef kitleninin temsil ediciliği ve (3) örneklem büyüklüğü.

Araştırma konusunun dar sınırlara sahip olması

Bir araştırmanın kaliteli, sağlıklı bir şekilde yapılması araştırma sınırlarının (a) net ve belirgin, (b) makul ölçüde dar, (c) veri toplanmaya uygun olması gerekir.

Araştırma konusu net ve belirgin olmalıdır. Konu geniş tutularak ilgi dağıtılmamalıdır. Bazı kişiler bir araştırmada her şey hakkında bilgi edinmeye çalışırlar. Bir taşla, bir kaç kuşu birden vurmak isterler. Fakat bu tür araştırmalardan sağlıklı sonuç alınamaz. Araştırma konusu 'efradını cami, agyarını mani' olacak şekilde belirlenmelidir. Günümüz diliyle söylersek, "konu; ögeleri birbiriyle ilgili olacak her şeyi kapsamalı; ilgisiz her şeyi dışarıda bırakmalı"dır. İngilizce'de buna "all inclusive, all exlusive" adı verilmektedir. Belirgin olmayan konularda düşünceler olgunlaşmamış demektir. Konu dar olmalıdır. Darlığı; içerik, coğrafi alan, ana kütle, sektör vb. açılardan düşünebiliriz. Konunun dar olması ilgili ve yakın alanlarda daha başka araştırmaların da yapılması gerektiği anlamına gelir. Evet bu doğrudur. Başka zamanlarda veya başka kişiler tarafından konunun ilgili yönleri araştırılabilir ve araştırılmalıdır. Konuların bazıları çok belirsizdir veya belirgin olmasına karşın alandan veri toplamak için uygun imkan ve fırsatlara sahip değildir. Veya veri toplama çok maliyetlidir, çok zaman harcanmasını gerektirebilir. Bu tür konuları veri toplamaya müsait olmayan konular olarak değerlendiririz. Araştırmanın getireceği maliyet, sağlayacağı faydadan daha  yüksektir.

Hedef kitleninin temsil ediciliği

Bir araştırmayı en yakın çevremizde yapabiliriz. Kendi üyelerimize, kendi kasaba veya şehrimizde yaşayan insanlara sorular yöneltebiliriz. Fakat temsil edicilik özelliğini sağlayamayaz. Temsil edicilik özelliğinin sağlanması tam bir mühendislik işidir. Ana kütleninin araştırılması, literatür taraması yapılması, belirli formüllerin kullanılması, süreç içinde gerekiyorsa değişiklik yapılmasını gerektirir. Temsil edicilik özelliği olmayan araştırmalar geçersizdir.

Örneklem büyüklüğü

Araştırmalar çoğunlukla belirli bir örneklem üzerinde gerçekleştirilir. Bu örneklemin öngörülen varsayımlar çerçevesinde makul bir büyüklüğe sahip olması gerekir. Seçilen örnekleme yöntemine ve araştırma tasarımına göre örneklem büyüklüğü değişir. Örneklem sayısının istatistiksel tekniklerle sağlıklı bir şekilde belrlenmesi gerekir ki elde edilen sonuçlar belirli güven aralıkları içinde doğru çıksın. Araştırmanın kapsamı, maliyeti belirler. "Düşük maliyetle, büyük bir araştırma yaptım" demek, gerçekleştirilen o çalışmanın araştırmadan başka bir şey olduğu anlamına gelir. Araştırmalar; sorgulanabilir, hesap verilebilir, aynı varsayımlarla tekrarlandığında benzer sonuçlar alınan çalışmalardır.
Yapılan Araştırmalar
Araştırmaların Amacı
Araştırmaların Kapsamı
Kamuoyu Araştırmaları
Personel Araştırmaları
Memnuniyet Araştırmaları
Tüketici Araştırmaları
Üye Profili Araştırmaları
Kanaat Araştırmaları
EFQM Araştırmaları

ARAŞTIRMA  PROJELERİ
Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer