İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları terimi 'Personel Yönetimi' kavramı yerine geliştirilmiş daha geniş içerikli bir kavramıdır. Bu kavramın içinde sadece
çalıştırılan personel yer almaz. Bu kavramın içinde;

Yöneticiler
Büro çalışanları
Bedenen çalışanlar
Danışmanlar
Hizmet alınan dış uzmanlar

yer alır. Bu nedenle bir kuruluşun ilgilendiği insan faktörü çok yönlü, çok odaklı ve çok kutupludur.
İşletmeler ve kurumlar İnsan kaynakları bileşenlerinin her birine ayırmaları gereken ilgi, kaynak, zaman ve yatırım miktarını doğru ve akılcı
bir şekilde belirlemek durumundadırlar.

İnsan Kaynakları alanındaki projelerimiz şu konuları kapsar:

Seçim: Yönetici seçimi, Personel Seçimi, yetenek ve becerilerin ölçümü
Eğitim:  Uyumlaştırma eğitimleri, uyumlaştırma Eğitim planlarının geliştirilmesi,
Güdüleme: Personel için teşvik, yükselme, ilerleme, ödül planlarının geliştirilmesi, unvan verme, sosyal etkinlikler.
Etkinlik: Personel hak ve yükümlülük planları, çalışma prosedür ve talimatları, görev tanımları, çalışma formları, norm kadro, ücret
planları, demirbaş yönetimi, dosyalama sistemleri, makul işyükleri,
Memnuniyet: Memnuniyet ölçümleri, iç müşteri memnuniyeti.
Devamsızlık ve Disiplin: Mesai saatleri, devamsızlık takibi, disiplin prosedürleri, şikayet prosedürleri, uygunsuzluk ve düzeltici
önlemler
İletişim: Telefonla iletişim, toplu personel iletişimi, yönlendirme, kurumsal haber bültenleri
Dinlenme ve gerilim azaltma: Dinlenme molalırı, personele iyilikler, gerilim azaltma uygulamaları
Kıyafet ve Hijyen: Üniforma, kıyafet sitemleri, hijyen kurallar,
Yemek ve ikramlar: Yemek sistemleri, ikram sistemleri planları,
Misafir kabul etme: Çalışanlar için misafir kabul etme kuralları, yöneticiler için misafir kabul etme
Örgüt Geliştirme
Stratejik Planlama
İnsan Kaynakları
Performans Programları
Süreç Yönetimi
Kalite Sistemleri
Kişilik Ölçümü
Yeteneklerin Ölçümü
Tutumların Ölçümü
Personel Birimi Denetimi
Performans Değerlendirme
Personel Planları
Pazarlama Planları
Norm Kadro Geliştirme
İş Analizi Çalışmaları
Afet Planları Geliştirme
Kalite Sistemleri


YÖNETİM PROJELERİ
Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer