Genel Kalite Yönetim Sistemi Modelleri
Spesifik Kalite Yönetim Sistemi Modelleri
ISO 9001
ISO 14 000
EFQM
Bilgi Yönetim Modeli
Kaizen Modeli
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kalite Sistemi
Kalite Sistemleri

Kalite Yönetim sistemleri, örgütlerin içinde gerek iç müşteri memnuniyetini ve gerekse dış müşteri memnuniyetini sağlayacak mekanizmaların kurulması, işletilmesi ve böylece müşteri tatminiyle birlikte örgütsel performansın ve gelişmenin sağlanmasıdır.

Kalite sistemleri yapılandırılmış belirli modeller çerçevesinde veya eklektik bir yaklaşımla yapılabilir.

Yapılandırılmış Kalite Yönetim Sistemi Modelleri

Bu modellerin bir kısmı örgütlerin genel çerçevesinde iyileştirilmesine ve etkinliklerinin artırılmasına yönelik iken diğerleri belirli spesifik alanlardaki kaliteyi arttırmaya yönelikitir.

Eklektik Kalite Yönetim Sistemi Modelleri

Bu yaklaşım örgütlerin genelinde kalite iyileştirmesi yapmak için değişik modellerden yararlanma anlamına gelir. Dış denetimden çok iç denetim ve kontrollerle yürütüldüğünden sağlıklı bir sonuç almak zordur.. Fakat kalite modellerine geçişin ön adımı olarak uygulanması personelin hazırlanması açısından önemli faydalar sağlayabilir.
Örgüt Geliştirme
Stratejik Planlama
İnsan Kaynakları
Performans Programları
Süreç Yönetimi
Kalite Sistemleri
Kişilik Ölçümü
Yeteneklerin Ölçümü
Tutumların Ölçümü
Personel Birimi Denetimi
Performans Değerlendirme
Personel Planları
Pazarlama Planları
Norm Kadro Geliştirme
İş Analizi Çalışmaları
Afet Planları Geliştirme
Kalite Sistemleri


YÖNETİM PROJELERİ
Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer