Performans Programları (PP)

Perormans programları iş hayatında etkinlik ve verimliliği oluşturmanın önemli araçlarından biridir. İş hayatında siparişe bağlı olarak dahi çalışılsa programsız iş yapılmaz. İş halatında çalışma düzeni;

     -  Planlar
          -  Programlar
                 - Gündem maddeleri    şeklinde gerçekleştirilir.

Planlar, asgari üç yıl gibi uzun sürede yapılacak işleri belirler. Beş yıl gibi daha uzun süreli olanları stratejik plan olarak isimlendiriyoruz.

Programlar; haftalık, aylık, yıllık hazırlanabilir. Yıllık hazırlanan programları 'Performans Programı' olaarak isimlendiriyoruz. Bu kapsamda işletmelere şu hizmetleri götürüyoruz:

PP'ye temel teşkil edecek alt yapı çalışmaları: Stratejik plan hazırlığı, kalite planı, personel planı, tedarik planı, pazarlama planı, halkla ilişkiler planı, bütçe planı, muhasebe planı.

Performans programı: Birimler ve rutin dışı performans hedefleri, hedeflerin bütçeleri, insan kaynağı gereği, riskler, fırsatlar ve avantajlar, performans göstergeleri, osrumlu birim ve görevliler, kıyaslama kriterleri.  

Örgüt Geliştirme
Stratejik Planlama
İnsan Kaynakları
Performans Programları
Süreç Yönetimi
Kalite Sistemleri
Kişilik Ölçümü
Yeteneklerin Ölçümü
Tutumların Ölçümü
Personel Birimi Denetimi
Performans Değerlendirme
Personel Planları
Pazarlama Planları
Norm Kadro Geliştirme
İş Analizi Çalışmaları
Afet Planları Geliştirme
Kalite Sistemleri


YÖNETİM PROJELERİ
Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer