Süreçlerin Yönetimi

Süreçlerin yönetimi, iş süreçleri ve imalat süreçlerindeki faaliyetlerin, görevlerin  planlanması, takibi, kontrolü, basitleştirilmesi, hızlandırılması, hataların ve firelerin azaltılması, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak şekilde yeniden tasarlanmasıdır.

ISO 9001 örgütlerde müşteri memnuniyetini sağlamak için süreç yönetimini öngörür. Süreçleri daha etkin çalışır hale getirmek için yapı'nın şu alanlarına müdahale ederiz:

Personel: Çalışan davranışları ve çalışma alışkanlıkları, hareket ve zaman etüdleri. Gereksiz hareketler.

Teknikler: İş görme yöntem ve teknikleri, iş yapılış sırası, iş çevresi düzenlemesi, yorgunluk önleyici yeni düzenlemeler.

Araçlar: Verimliliği artıracak yeni araçlar, araçların iyileştirilmesi, araçların yeterliliği ve el altında bulundurulması.

Süre planlaması: İş ve eylemler için gerçeçi süre planlaması. Zaman ve süre planlamalı çalışma ortamının kurulması.

Kalite kontrolleri: Her aşamada yapılan iş ve eylemlerin iç ve dış müşteri gereklerine uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi.


Örgüt Geliştirme
Stratejik Planlama
İnsan Kaynakları
Performans Programları
Süreç Yönetimi
Kalite Sistemleri
Kişilik Ölçümü
Yeteneklerin Ölçümü
Tutumların Ölçümü
Personel Birimi Denetimi
Performans Değerlendirme
Personel Planları
Pazarlama Planları
Norm Kadro Geliştirme
İş Analizi Çalışmaları
Afet Planları Geliştirme
Kalite Sistemleri


YÖNETİM PROJELERİ
Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer