Aşağıdaki bilgiler Fatih Belediyesinin web sitesinden alınmıştır: http://fatih.bel.tr/icerik/64/cesmeler/

Fevzipaşa Caddesi ile Haliç Sahili arasını Kapsayan 1. Bölge’de 69 adet çeşme, Fevzipaşa Caddesi ile Millet Caddesi arasını Kapsayan 2. Bölge’de 38 adet çeşme, Millet Caddesi ile Marmara Sahili Arasını Kapsayan 3. Bölge’de ise 73 adet çeşme Eminönü Bölgesinde bulunan 22 adet çeşme olmak üzere alanda tespiti yapılan toplam 202 çeşmenin her biri için adres bilgisini, mülkiyet bilgisini, fiziki durumunu ve genel olarak özelliklerinin analizi yapılmış olup kimlik föyleri oluşturulmuştur

Fatih İlçesi genelinde bulunan 202 adet çeşmelerin tümü için, öncelikle envanter araştırmaları yapılmıştır. Tarihi çeşmelerin restorasyonunun yapılabilmesi için rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmış ve Koruma Kurulu’na sunulmuştur. Bunlardan 32 adet çeşme projeleri Koruma Kurulunca onaylanmış olup, Kurula sunulmuş diğer projeler onay aşamasındadır. İlçemiz sınırları içinde yer alan bu çeşmelerden 35 adedinin İBB ‘nin KUDEB birimi tarafından restorasyonları gerçekleştirilmiştir.

Kurt Aga Çeşmesi (Dervis Ali Mahallesi)
Fatih Çeşmeleri
ÇEŞMELER

Edirne Çeşmeleri
Üsküdar Çeşmeleri
Fatih Çeşmeleri
Kalın Ali Paşa Çeşmesi
Cagalı Zade İbrahim Aga
Ayşe Sineperver Çeşmesi
Çatalca Çeşmeleri

Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer


KÜLTÜR VE SANAT:  ÇEŞMELER   •   KİTABELER   •   MEZAR TAŞLARI   •  HÜSN-Ü HAT  •   BEZEMELER   •  ANITLAR  •   TEZHİB  •  ÇİNİLER  •  SÜTÜNCELER  •  ÂFİTABLAR