Gostivar Saat Camii'nin Kitabesi
Bunun tarzı harap olmuş iken resmin idü iı'dâ
Kıyasıyle leba-leb nura gark olmuş gibi mübâyân
Rabbine hayrat edüp tahiyye sevabın göstere Bârî
Harab iken iyâli bu gunda olmuşlardı dülfikar
Biraderi ve pederi hısmı kamu hu nişandı ruhu içün
Kılındıkça salât  bunda zünûbun avf  ide Nirvân
Hicrî 1203, (Milâdî 1789)

Tezyini ziyâd tarzı ile cüdâ hasen eyledi idgâ
Yürüp zengin tarzı ile bunu kıldı eser Hûşâ
Bu yolun âlâsı olmak üzere câmi eylemiş inşâ
Bina itdirdi İsmail aga tasa idüp şâdâ
Böyle bir Belde-i Rugâye cami eylemiş Hüdâ
Sanmalar, itdiler ki anların merkadleri rûşenâ.
Açıklama: İnternette 'saat kulesi kitabesi' denmekle birlkte şiirde 'namaz kılınmaktan' bahsedildiğinden cami kitbesi olma ihtimali daha yüksektir. Bizim kulede çektiğimiz kule kitabesi farklıdır ve bu kitabeyi bu sidete okuyup değerlendirebilirsiniz.

Cüda:  Ayrı, uzak;  Tahiyye: Mülk.  Şada: Ruhu şad olsun diye , ruhu huzur bulsun diye ...  Rügaye: Hz.Hüseyin'in 6 yaşındaki küçük kızı Rugaye sürekli ağlayarak babasını istiyordu bunun üzerine Yezit taraftarları küçük Rugaye'yi kamçılayarak şehit ettiler.  Rûşenâ: aydınlık.
Bârekallah - Allah Mübarek Etsin
Gostivar Saat Camii
Gostivar Saat Kulesi
Vrapçişte  Minaresi
İsa Beg Camii - 1
İsa Beg Camii - 2
Çoban Mustafa Paşa Camii
Katlanova Hamamı Kitabesi
Üsküb Bezistanı Kitabesi
Kalkandelen Alaca Camii
Üsküb Burmalı Camii
Beyhan Hatun Türbesi
Telgrafhane Kitabesi
İshak Beg Camii - 1
İshak Beg Camii - 2
Ümmi Hatun Lahdi
Mustafa Paşa Türbesi Kitabesi
Yahya Paşa Camii - 1
Yahya Paşa Camii - 2
Kebir Mehmet Çelebi Camii
Debre Hünkar Camii
Koliçani Köyü Camii
Pagausa Köyü Camii
Vırtekitsa Köyü Camii


KÜLTÜR VE SANAT:  ÇEŞMELER   •   KİTABELER   •   MEZAR TAŞLARI   •  HÜSN-Ü HAT  •   BEZEMELER   •  ANITLAR  •   TEZHİB  •  ÇİNİLER  •  SÜTÜNCELER  •  ÂFİTABLAR
Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer