Gostivar Saat Kulesinin'nin 177 yıllık  Kitabesi
İsmail Ağa İbni el-Hâc Yusuf Ağa’nın hüsn-i himmeti
Tüvân-ger-i kalbine birden tulû‘ itmişti ânın
Zehî zîbâ binâ ile, esâsın eyleyüb te’yîd
Ve dahî târîhini ol bendesi Arif Ziyâî kim

Sene Hicri: 1253; Miladi: 1837/38

Okuyan: Prof. Dr. Mehmet Esat Sarıcaoğlu, Kırıkkale Üniversitesi

Hacı Yusuf Ağa'nın oğlu İsmail Ağa'nın güzel bir bağışıdır bu eser
Hâlis ve pak bir şahsiyet olan bu kişi, hayır olması için bina etti

Onun güçlü kalbine bir gün doğuvermişti, bu fikir birden...           
O, başlangıçta çatılı inşa etmişti, sonra onun yardımcısı avize ilave etti.

Bu güzel ve görkemli bina ile, aslını yeniden meydana çıkardı.
Hak'kın lutf-u inayetiyle, bu eseri yeniden inşa etti.

Eserin tarih kitabesini de, ben kulu, Ziya oğlu Arif... 
Lâtif beyitler ile mermer taşa  nakş ettim.

Sözlük: Zehi ziba: Güzel ve görkemli; Tuvan: güçlü; Avizdan: Kupola, aydınlık, fener, askılık, avize-dânlık; Ez-nev: yeni
baştan; Ebyat: beyitler;  Şebih: nakşetmek; Rengin: latif; Himmet: bağış; Damın: Çatı.

Ek bilgi: Eski saat kulelerinde günümüzdeki gibi saatlerin "yuvarlak kadranları" bulunmuyordu. Sadece saat başında çan
çalıyordu. Çan çalan bu kulelere saat kulesi adı veriliyordu. Resimde şerefe bölümünde gözüken saat orijinal değildir.
Sonradan konmuştur.

Hulûs-ı pâk-i zâtından ç'ün-în hayrât binâ itdi.
O dâmın ibtidâ idüb, âvîzdân-ı yâverî itdi.
Mücerred lütf-ı hakkıyla bunu ez-nev binâ itdi.
Kılup rengîn ebyâtın binâsına şebîh itdi.
Gostivar Saat Camii
Gostivar Saat Kulesi
Vrapçişte  Minaresi
İsa Beg Camii - 1
İsa Beg Camii - 2
Çoban Mustafa Paşa Camii
Katlanova Hamamı Kitabesi
Üsküb Bezistanı Kitabesi
Kalkandelen Alaca Camii
Üsküb Burmalı Camii
Beyhan Hatun Türbesi
Telgrafhane Kitabesi
İshak Beg Camii - 1
İshak Beg Camii - 2
Ümmi Hatun Lahdi
Mustafa Paşa Türbesi Kitabesi
Yahya Paşa Camii - 1
Yahya Paşa Camii - 2
Kebir Mehmet Çelebi Camii
Debre Hünkar Camii
Koliçani Köyü Camii
Pagausa Köyü Camii
Vırtekitsa Köyü Camii


KÜLTÜR VE SANAT:  ÇEŞMELER   •   KİTABELER   •   MEZAR TAŞLARI   •  HÜSN-Ü HAT  •   BEZEMELER   •  ANITLAR  •   TEZHİB  •  ÇİNİLER  •  SÜTÜNCELER  •  ÂFİTABLAR
Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer