Katlanova Banya'sı
Asarı hayri  bu suya sari
Daim büyür  büyük ...(rıza-i)... Bâri
Kılmışdı kudret bu âb-ı cârî
Bir havuz ve bir kaç sekenâyı âri
Paşa ki zatı gayri  teş'âri
Sarf  idti hayra leyli vü neharî
Tecdide kıldı ihsanın, zâri
Bir beyti tarih, Aydari
Gelsün yıkansun daim, zû eri.

Kablinde muhtaç olmuşdur,
Hasrettir umran kesb idti dünya,
Şu küve (köye) senginin dâmın gire?..
Yabdırdi Davut Paşa mukaddem,
Vali-i gayur, Hafız Muhammed,
Üsküb'e bir çok âsar bırakdı,
Ez cümle, iş bu kudret hamamın,
Coşdum görünce şevk ile yazdım,
Enfes yapıldı kablıca vakia,
1318 - 1900

Banya: banyo, ılıca, kaplıca, sıcak su, SPA, kösten, köstence, banitsa, bunya,
Sekenayi ari: uzakta, hür olarak yaşayan bir kaç meskun ev.
Gayur: Hamiyetli çok çalışkan. Hafız Mehmet Paşa, 1308-1316 yıllarında üsküpte valilik yapmış. 8 yıl vali olarak kalmış. 1903 senesinde üsküpte vefat
etmiş. Cenazesi kosavada Sultan Murat Hüdavendigar'ın kabrine defnedilmiş.
Zari: Ağlayan, dertli, inleyen
Aydari: Kitabeyi yazan kişinin adı veya lakabı. Kalenderi dervişi. Şeyh Haydar'ın müridi.  
Zü eri: Su eri, suvari, züvari, sudan hoşlanan kişiler.
Teş'âri: (Müsteşar kelimesi de buradan geliyor) Danışılan, Üçüncü seviyedeki kişi.
Köy sengi: köy taşı. 
Gostivar Saat Camii
Gostivar Saat Kulesi
Vrapçişte  Minaresi
İsa Beg Camii - 1
İsa Beg Camii - 2
Çoban Mustafa Paşa Camii
Katlanova Hamamı Kitabesi
Üsküb Bezistanı Kitabesi
Kalkandelen Alaca Camii
Üsküb Burmalı Camii
Beyhan Hatun Türbesi
Telgrafhane Kitabesi
İshak Beg Camii - 1
İshak Beg Camii - 2
Ümmi Hatun Lahdi
Mustafa Paşa Türbesi Kitabesi
Yahya Paşa Camii - 1
Yahya Paşa Camii - 2
Kebir Mehmet Çelebi Camii
Debre Hünkar Camii
Koliçani Köyü Camii
Pagausa Köyü Camii
Vırtekitsa Köyü Camii


KÜLTÜR VE SANAT:  ÇEŞMELER   •   KİTABELER   •   MEZAR TAŞLARI   •  HÜSN-Ü HAT  •   BEZEMELER   •  ANITLAR  •   TEZHİB  •  ÇİNİLER  •  SÜTÜNCELER  •  ÂFİTABLAR
Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer