Ümmî Hâtun Lahdi

Yavuz Sultan Selim'in torunu ve Mustafa  Paşa'nın küçük yaşta ölen Ümmi adlı kızının lahdi veya taştan yapılmış mezar sandukası.
Hoş ân dem ki sebze der-bûstân
Be-demîdî çi hoş şodî dil-i men
Begzer ey dûst tâ be-vakt-i behâr
Sebze bînî demîde ber gil-i men
[Sadî, Gülistân, yedinci bâb]
Bahçede otlar, çimenler yeşerdiğinde,
Ne hoş olurdu gönlümün neşesi.
Ey dost, bahar vakti kabrimi ziyaret ettiğinde
Toprağımda otların, çimenlerin bittiğini görürsün.

Okuyan ve çeviren: Prof. Dr. Mustafa Çiçekler
Kaynak: Mustafa Paşa (Gazi, Çoban), Bosnian, devşirme conscript, son-in-law of Sultan Selim I (1512-1520), married to the latter’s daughter Hanım Sultan. Beylerbey and vezir under Süleyman I. The paşa constructed a mosque and imaret in Skopje, built a bridge at Svilengrad known as Cisr-i Mustafa Paşa. His family possessed numerous mülks and waqfs in Rumili - 40, 53, 73а, 227, 266, 321, 331
Gostivar Saat Camii
Gostivar Saat Kulesi
Vrapçişte  Minaresi
İsa Beg Camii - 1
İsa Beg Camii - 2
Çoban Mustafa Paşa Camii
Katlanova Hamamı Kitabesi
Üsküb Bezistanı Kitabesi
Kalkandelen Alaca Camii
Üsküb Burmalı Camii
Beyhan Hatun Türbesi
Telgrafhane Kitabesi
İshak Beg Camii - 1
İshak Beg Camii - 2
Ümmi Hatun Lahdi
Mustafa Paşa Türbesi Kitabesi
Yahya Paşa Camii - 1
Yahya Paşa Camii - 2
Kebir Mehmet Çelebi Camii
Debre Hünkar Camii
Koliçani Köyü Camii
Pagausa Köyü Camii
Vırtekitsa Köyü Camii


KÜLTÜR VE SANAT:  ÇEŞMELER   •   KİTABELER   •   MEZAR TAŞLARI   •  HÜSN-Ü HAT  •   BEZEMELER   •  ANITLAR  •   TEZHİB  •  ÇİNİLER  •  SÜTÜNCELER  •  ÂFİTABLAR
Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer