Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü (Büyükçekmece)
Üç yüzlü çeşmenin kitabesi: Kaçan bu çeşmesârı iddi bünyâd / Süleyman Han Sultan-ı muzaffer /  Didi tarihin ânın ehl-i tarih / Yine akdı cihana ab-ı kevser / Sene 974 (M.1566). Dünyaca ünlü Mimar Sinan’ın asıl adı Abdullah oğlu Yusuf'tur.  Mimar-ı Sinan lakabı kendisine Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilmiştir. 

Çeşmesar: çeşmesi bol. Bünyad: bina etmek. Kevser: Peygamber efendimiz hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurdular: "Kevser, Cennet'te bir nehirdir. İki kenarı altından, mecrâsı  inci ve yâkuttan, toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır.

KÖPRÜLER

Üsküb Fatih Köprüsü
Kalkandelen Köprüleri
Büyükçekmece Kanuni Köprüsü
Ceylan Sekisi (Elen Skok)
Cisr-i Mustafa Paşa (Svilengrad)
Sokullu Mehmet Paşa (Drina)
Köprülü Fatih Köprüsü
Mostar Köprüsü
Alpullu Mimar Sinan Köprüsü
Jüstinyen Köprüsü (Beş Köprü)Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer


MİMARİ:   CAMİLER  •  KÖPRÜLER   •   TÜRBELER   •   MİNARELER   •   KERVANSARAYLAR   •  HAMAMLAR   •   ŞADIRVANLAR