Zaman Yönetimi

Daha etkin ve daha verimli bir yaşama sahip olmak için günlük zamanı iyi kullanma alışkanlığı edinmek önemli. Bu konuda bir kaç noktaya dikkat edersek iyi sonuçlar alabiliriz.

1. Günlük uyuma zamanından taviz vermemeliyiz. Günde 7-8 saat mutlaka uyumalıyız. Kritik ve sıkışık günlerde daha az uyuyabiliriz, fakat bu durumu alışkanlık haline getirmemeliyiz. Öte yandan daha çok uyuma hem sağlığımız hem de verimlilik ve etkinliğimiz açısından bir fayda sağlamaz.

2. Etkinlik ve verimlilik açısından günün insanlarla temas kurma yükü yoğun saatleri ile temas yükü hafif saatleri belirlemeli hangi işi hangi saatler arasında yapacağımızı planlamalı ve bu planlara göre hareket etmeliyiz. Yanlış zamanda yanlış iş üzerinde çalışmamalıyız.

3. Zaman kazanma yöntemleri bulabiliriz. Örneğin yarım saat erken kalkma. Hayatımızdaki gereksiz iş ve eylemleri terk etme. Bir işe gerekğinden fazla zaman harcamama. Mükemmelci olma davranışından vaz geçme. Beş dakika, 10 dakika, 15 dakika gibi küçük zaman dilimlerine yarım saat veya bir saat gibi zaman alacağını tahmin ettiğimiz bazı işleri sıkıştırma.

4. Televizyonlarda, gazetelerde ilgi alanımızın doğrudan içinde kalmayan haber, bilgi ve görüntülere fazla zaman ayırmama veya genel bilgi çerçevesinin dışına çıkmama.

5. Bizi bekleyen zor ve zaman alacak bir işle birlikte kolay ve çabuk bitecek bir işi ikisini birlikte düşünmek. Zor olandan başlayıp, yorulduğumuzda kolay olan işe dönmek. Sonra tekrar zor alan işe dönerek devam etmek. Zor olan işle sürekli patinaj yapmak doğru değil. Zihnimizin dinlenmesi ve enerji toplamız gerekir. Zor alan işleri sabah saatlerinde ele almalıyız.

6. Telefon görüşmelerini optimum seviyede tutmak. Görüşmelerde her iki tarafta duygusal tatmin sağlamak önemlidir. Bu yüzden optimum kelimesini kullanıyoruz. Fakat etkin zaman yönetimi açısından gereksiz açıklamaları, görüşmeleri, ayrıntıları yüzyüze görüşmeye bırakmak daha uygundur. Unutmayalım sorunlar telefon görüşmeleriyle çözülemez.  

7. Eğlenme, dinlenme, spor, akraba ziyaretleri, sosyal aktivitelere zaman ayırma zaman yönetimi açısından önemlidir. Fakat her zaman trade off lar olacaktır. Zaman kısıtlı olduğundan birisine zaman ayırırken diğerinden vazgeçme durumu olacaktır. Herkes kendisi için optimum olduğunu düşündüğü bir bileşim oluşturur. Bunu bireysel "zaman çarkı" olarak isimlendirebiliriz. Bireysel zaman çarkı çeşitli aktivitelerin zaman dilimlerinden oluşur. Bazı zaman dilimleri daha dar bazı zaman dilimleri daha geniştir. Zaman çarkınızı belli aralıklarla gözden geçiriniz ve bu dilimlerin genişlik ve darlıklarında yeni ayarlamalar yapınız. Bu ayarlamalar hayat boyunca devam edecektir. Değişik yaş dönemlerinde dilimlerin darlık ve genişlikleri de farklı olur.

8. Arkadaşlık ilişkilerinize zaman ayırınız. Siz ve arkadaşlarınız birlikte bir bütünsünüz. Sadece kendi zamanınızı düşünmeyiniz.

9. Toplantılar, grup çalışmaları, sempozyumlar, seminerler, konferanslar, paneller gibi toplu etkinliklere katılmak için zaman ayırınız. Buna sosyalleşme diyoruz. Toplu ortamlarda bulunmak, yeni insanlarla tanışmak, topluluk havasını teneffüs etmek önemlidir. Başlangıçta biraz sıkıldığınızı hissedebilirisiniz. Bu normaldir. Fakat zaman içinde sıkılma duygusunu üzerinizden atarsınız. Sıkılma duygusu belki başlangıçta tek katılıyor olmanızdan kaynaklanmış olabilir. Bu tür toplantılara mümkün olduğunca bir arkadaşınızla birlikte katılmaya çalışınız.   

10. Bazen konsentrasyonun bozulmaması için uzun saatler çalışmak gerekebilir. Böyle bir durumda ısrarla çalışınız. Konsentrasyonunuzu bozmayınız. Sebatkar, sabırlı, dayanıklı olunuz. Belki yorulursunuz ama sonuçta önemli bir işi başarmış olursunuz. Böyle bir durumda artık ne kadar zaman geçtiğinin veya kaç saattir çalıştığınızın önemi  yoktur.

12. Nick of time adını verdiğimiz küçük zaman dilimlerinde pek çok şey yapılabileceğini unutmayınız.

13. Zamanın en büyük düşmanı tembelliktir. Kimse kendisini tembel olarak görmez, fakat çoğu zaman tembellik yaparız. Halk günlük konuşma dilinde bunu üşengeçlik olarak isimlendirir. Bunu hissettiğiniz anda, ayağa kalkınız ve harekete geçiniz. Tembellik "uyuşukluk"tur.

14. Kafanızda her zaman yapacağınız işleriniz ve projeleriniz olsun. Zamanı işler ve projeler yönetir.

15. Zamanınızı yönetirken size para kazandıran işlerle para kazandırmayan işlere hangi oranda ağırlık vereceğinizi iyi planlayın. O dönemdeki önceliklerinize göre  hareket edin. Her zaman, hayatın sürdürülmesine ve kazanılmasına yönelik faaliyetler birinci önceliğe sahiptir.

16. Zaman ayırmada kültürel beklentileri, alışkanlıkları, töreleri, gelenekleri, adetleri dikkate alın. Bana ne, beni ilgilendirmez, ben böyleyim, ben sıkılıyorum, ben özelim, ben önemliyim, ben bilmiyorum demeyin. Kurallara ve adetlere uymaya ayak uydurmaya çalışın.   
Mühr-ü Süleyman
Sanat Resimleri
Rumî Palmetler
Âfitâbeler
Osmanlı Çinileri
Devr-i Âlem Simgeleri
Kuş Evleri
Kavsaralar
Taç Kapılar
Mukarnaslar
SütuncelerKültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer


KÜLTÜR VE SANAT:  ÇEŞMELER   •   KİTABELER   •   MEZAR TAŞLARI   •  HÜSN-Ü HAT  •   BEZEMELER   •  ANITLAR  •   TEZHİB  •  ÇİNİLER  •  SÜTÜNCELER  •  ÂFİTABLAR