Tarihi Haritalar
Back
Next
ÜSKÜB
           Haritaları    
Tarihi Üsküb Haritaları      
       Tarihi Camiler
Sultan II. Murad  Camii
İshak Beg - İsa Beg Camii
Çoban Mustafa Paşa Camii
Yahya Beg Camii - Arasta
Meddah Camii - Murat Paşa
Kebir Mehmet Çelebi Camii
Köse Kadı Camii - Kazancılar
Faik Paşa Camii - Burmalı
Cedid İsa Beg - Hüseyin Şah
Tütünsüz Camii - Tahtakale
Yelen Kapan - İbni Payko
Hacı Yunus - Hacı Kazım
          Kale ve  Köprüler
Kale
Tarihi Taşköprü
Günümüz Taşköprüsü
Tahta Köprü - Koce Delçev
Demir Köprü - Manu Köprüsü
Yeni Köprü - Devrim Köprüsü
Şimendifer Köprüsü
Parklar - Kuleler - Çeşmeler
Islahane Parkı
Çayır Parkı
Saat Kulesi
Kermes Lokantası
Davut Paşa Hamamı Çeşmesi
              Hamamlar
Davut Paşa Hamamı
Gülcüler Hamamı
Çifte Hamam
Eski Yeni Hamam
Kızlar Hamamı
       Han ve Kervensaraylar
Suli  An - Kapan An
Kurşumli An
         Türbeler
Aşık Çelebi Türbesi
İshak Beg Türbesi
Beyhan Hatun Türbesi
Ali Paşa Türbesi
Hüma Şah Sultan Türbesi
Altı Ayak Türbesi
Kral Kızı Türbesi
                     Binalar
Mektebi Sultaniye
Sanayi Mektebi
Çocuk Evi
Hükümet Konağı, Telgrafhane
Tiyatro Binası, Hapishane Binası
Kışla Binaları


Kültür

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Rumeli

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Ünv.
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer


TRAKYA (PAŞA İLİ)  •  MAKEDONYA  •  ÜSKÜB  •  TOKAT •  ROMANYA  •  SIRBİSTAN • BULGARİSTAN  •  YUNANİSTAN  • ROMANYA • BOSNA-HERSEK • ARNAVUTLUK •  KARADAĞ