Sömestir Planı

Dersin Kodu: OD-21
Statüsü:  Zorunlu (   );      Seçmeli (    )
Lokal  Kredisi: Teorik:  3 saat;    Egzersiz: 0  saat.
ECTS Kredisi: 5
Öğrenci çalışma yükü: Sömestrde toplam 146 saat.
Dersin sunumu: Konferans, tartışma, dinleme, egzersiz yapma, ev ödevi hazırlama.
Temel Ders Kitabı:
Ders İçin öğrenci danışma gün ve saatleri:
Büro:
Haftalar
Konular
Ders Malzemeleri / Bağlantılar
Soru Bankası 
1
Giriş ve sömestr planlaması
2
Örgütsel Davranışın anlamı, amacı ve
kapsamı
3
Personality, Values, Attitudes
4
Emotional Intelligence
Creativity & Innovation
5
Perception and Personal Decision Making
6
Job Satisfaction & Motivation
7
Applying Motivation Concepts
 
8
Midterm Exam
   
9
Group Behavior and Teams
   
10
Communication & Social Networks
   
11
Power and Politics
   
12
Conflict and Negotiation
   
13
Leadership
   
14
Organizational Change and Culture
   
15
Final Exam
   
Sömestir Ders Planı
Sömestr Ders Planı (Doc)
Yardımcı Ders Malzemeleri
İNSAN KAYNAKLARI  (Yüksek Lisans Programı)
Kültür ve Sanat

Çeşmeler
Kitâbeler
Mezar Taşları
Hüsn-ü Hat
Bezemeler
Anıtlar
Tezhib
Diğer
Mimari

Köprüler
Camiler
Türbeler
Minareler
Kervansaraylar
Hamamlar
Şadırvanlar
Diğer

Dil ve Etimoloji

Rumeli Dili
Toponomi
Axonim
Tekerlemeler
Kişi  İsimleri
Bilgisayar Terimleri
Sorunlu Yazımlar
Diğer

Kuzey Osmanlı

Coğrafyası
Yazarları
Dernekleri
Yemekleri
Kıyafetleri
Türküleri
Kütüphanesi
Diğer
Ülkeler ve Şehirler

Makedonya
Trakya
İstanbul
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Diğer
Kişisel

İletişim
Öz Geçmiş
Hobiler
Ailem, Soyağacı
Arşın
Otlar-Bitkiler
Yazılım Püf'leri
Diğer
Üretim

Kitaplar
Makaleler
Özdeyişler
Planlar-Programlar
Sunular
Tez Yönetimleri
Seminer Notları
Diğer
Videolar

Makedonya
Bulgaristan
Ticaret Üniversitesi
Alpullu
İstanbul
Mezuniyet Töreni
Tarihi Eserler
Diğer
Resimler

Balkan Üniversitesi
Büyükler
Çocuklar
İstanbul İşletme
Alpullu
Makedonya
Dostlar
Diğer